Yatzyregler


En kort beskrivning av reglerna i Yatzy (skandinaviska varianten):

Ettor, tvåor etc
Här får du poäng för alla ettor, tvåor och så vidare. T ex 3-3-3-6-6 ger 9 poäng på "treor",eller 12 poäng på "sexor".

Bonus
Om din poäng på ettor, tvåor etc är 63 eller mer, får du 50 bonuspoäng.

Par
Två likadana tärningar. 5-5-?-?-? ger t ex 10 poäng.

Två par
T ex 5-5-6-6-? ger 22 poäng. Fyrtal ska normalt inte godkännas som två par, men i den här varianten gör de det.

Tretal
T ex 2-2-2-?-? ger 6 poäng.

Fyrtal
T ex 4-4-4-4-? ger 16 poäng.

Liten Straight
1-2-3-4-5. Ger 15 poäng.

Stor Straight
2-3-4-5-6. Ger 20 poäng.

Kåk
Ett par och ett tretal, t ex 3-3-3-4-4. Femtal ska normalt inte godkännas som kåk, men i den här varianten gör de det.

Chans
Vad som helst. Poängen blir summan av alla tärningar.1-5-4-3-3 ger t ex 16 poäng.

Yatzy
Ett femtal, t ex 1-1-1-1-1 eller 3-3-3-3-3. Ger 50 poäng.

Spela Yatzy


Keywords: Regler yatzy, jattzy, tärningsspel, spelregler

Copyright 2014 | Sekretesspolicy | Educational Software

Dörrar i Uppsala (36)
Dörrar i Uppsala
Dörrar i Fålhagen
Dörrar i Luthagen
Dörrar i Gamla Stan